Výstava probíhá od 15. 10. 2019 do 30. 11. 2020

výstavní prostory Institutu regionální paměti v klášteře benediktinů